Kekko Kamen fooebaa (Kekko Kamen Forever) / Kosuke Suzuki / 2007
On September 21, 2010 at 6:10am

Kekko Kamen fooebaa (Kekko Kamen Forever) / Kosuke Suzuki / 2007

Kekko Kamen puremiamu (Kekko Kamen Premium) / Kosuke Suzuki / 2007
On September 20, 2010 at 8:39am

Kekko Kamen puremiamu (Kekko Kamen Premium) / Kosuke Suzuki / 2007

Kekko Kamen rowaiaru (Kekko Kamen Royale) / Kosuke Suzuki / 2007
On September 17, 2010 at 9:24am

Kekko Kamen rowaiaru (Kekko Kamen Royale) / Kosuke Suzuki / 2007

Kankin kojo: kyonyu joko-tachi no bohatsu (Captive Factory Girls: The Violation) / Mikio Hirota / 2007
On September 16, 2010 at 5:51am

Kankin kojo: kyonyu joko-tachi no bohatsu (Captive Factory Girls: The Violation) / Mikio Hirota / 2007

Seiren (Siren) / Satoshi Torao / 2004
On September 15, 2010 at 9:09am

Seiren (Siren) / Satoshi Torao / 2004

Rojin to rabudoru: watashi ga shocho ni natta toki… (Maid-Droid) / Naoyuki Tomomatsu / 2009
On September 13, 2010 at 8:29am

Rojin to rabudoru: watashi ga shocho ni natta toki… (Maid-Droid) / Naoyuki Tomomatsu / 2009

Chikan gifu: musuko no yome to… (A Lonely Cow Weeps at Dawn) / Daisuke Goto / 2003
On September 9, 2010 at 5:46am

Chikan gifu: musuko no yome to… (A Lonely Cow Weeps at Dawn) / Daisuke Goto / 2003

Yoen kunoichi-den: tsubame-hen (Ninja She-Devil) / Yoshikazu Kato / 2006
On September 3, 2010 at 2:16pm

Yoen kunoichi-den: tsubame-hen (Ninja She-Devil) / Yoshikazu Kato / 2006

964 Pinocchio (964 Pinocchio) / Shozin Fukui / 1991
On September 2, 2010 at 5:20am

964 Pinocchio (964 Pinocchio) / Shozin Fukui / 1991

Kinbaku SM 18-sai (S&M Hunter) / Shuji Kataota / 1986
On September 1, 2010 at 1:46pm

Kinbaku SM 18-sai (S&M Hunter) / Shuji Kataota / 1986

Batoru rowaiaru (Battle Royale) / Kinji Fukasaku / 2000
On August 31, 2010 at 5:27am

Batoru rowaiaru (Battle Royale) / Kinji Fukasaku / 2000

Bijita Q (Visitor Q) / Takashi Miike / 2001
On August 30, 2010 at 6:22am

Bijita Q (Visitor Q) / Takashi Miike / 2001

Hausu (House) / Nobuhiko Obayashi / 1977
On August 28, 2010 at 2:04pm

Hausu (House) / Nobuhiko Obayashi / 1977

Joshu sasori: dai-41 zakkyobo (Female Convict Scorpion: Jailhouse 41) / Shunya Ito / 1972
On August 27, 2010 at 9:46am

Joshu sasori: dai-41 zakkyobo (Female Convict Scorpion: Jailhouse 41) / Shunya Ito / 1972

Saraba hakobune (Farewell to the Ark) / Shuji Terayama / 1984
On August 21, 2010 at 9:00am

Saraba hakobune (Farewell to the Ark) / Shuji Terayama / 1984